Mutualiteiten

Zachte lenzen

 • De Voorzorg

Tot en met 18 jaar: een driejaarlijkse tegemoetkoming van 55 euro

Vanaf 19 jaar: Een driejaarlijkse tegemoetkoming van 45 euro voor contactlenzen.

Dit geldt voor De Voorzorg Limburg.

 • De Christelijke Mutualiteit

Tot en met 18 jaar: een jaarlijkse tegemoetkoming van 50 euro.

Vanaf 19 jaar: een jaarlijkse tegemoetkoming van 40 euro.

CM-Mediko Plan: tot 100 euro per jaar terugbetaald bovenop de jaarlijkse tegemoetkoming vanuit de CM-voordelen, betekent dus een totaal van max 150 euro per jaar.

 • De Liberale Mutualiteit

Jaarlijks een tussenkomst tot 50 € voor contactlenzen.

Éénmalig een tussenkomst van 100 € voor nachtlenzen, met voorschrift van de oogarts.

 • Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Indien er geen wettelijke tussenkomst is, kan je toch een deel van je kosten voor brilglazen, contactlenzen en monturen terugbetaald krijgen. Jaarlijks (ook zonder voorschrift van de oogarts) een tussenkomst van €50. Als je wel een voorschrift hebt, krijg je om de vier jaar nog eens 50€ extra terug betaald.

 • Onafhankelijk Ziekenfonds

Men betaalt je een tegemoetkoming tot € 50 per persoon per kalenderjaar bij de aankoop van lenzen die je gezichtsvermogen corrigeren. Je hebt enkel een aankoopbewijs van de contactlensspecialist nodig. Voor lenzen vragen we je ook eenmalig een medisch voorschrift in te dienen.

 • Partena  (Euromut)

Partena Ziekenfonds voorziet om de 2 jaar een tegemoetkoming van 50 euro voor lenzen, zonder leeftijdsbeperking. Deze is beperkt tot de betaalde prijs. Voorwaarde is wel dat een oogarts de bril of lenzen heeft voorgeschreven. Dit voordeel geldt enkel als er geen tegemoetkoming is vanuit de wettelijke ziekteverzekering.

Harde lenzen

Deze worden vergoed indien u:

 • meer dan -8.25 of +8.25 dioptrie, geëvalueerd volgens het brekend vermogen van de contactlens in de meridiaan waar de ametropie maximaal is.
 • anisometropie van 3 dioptrieën of meer ( een verschil tussen de 2 ogen van 3.00 of meer dioptrie )
 • keratoconus
 • monoculaire afakie
 • onregelmatig astigmatisme

Hernieuwing na:

 • 3 jaar zonder wijziging in sterkte
 • vanaf 1.00 dioptrie verschil

Ten opzichte van vroeger zijn er subgroepen toegevoegd:

 • specifieke vormstabiele corneale contactlenzen
 • vormstabiele corneosclerale contactlenzen

 

Er is een verschil tussen harde sferische lenzen en harde torische lenzen. Voor de torische lenzen krijgt u meer vergoed.

Er is ook een verschil in weinig zuurstofdoorlatende harde lenzen of hoger zuurstofdoorlatende lenzen. Voor de hoger zuurstofdoorlatende harde lenzen krijgt u meer vergoed.

De vergoeding is enkel mogelijk als u een voorschrift ( dit is 6 maanden geldig ) heeft van een oogarts en daarna een getuigschrift (bijlage 15, dit moet binnen de 2 maanden afgeleverd na de laatste verstrekking) van een erkende opticien.

Ook het aanpassen van harde lenzen wordt vergoed. Bij de eerste aanpassing krijgt u meer terugbetaald dan bij een hernieuwingsaanpassing.